Loonbegrip vergoeding aanzegtermijn

Per 1 januari 2015 geldt de aanzegtermijn: de werkgever moet de werknemer uiterlijk een maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd – van zes maanden of langer – afloopt meedelen of de overeenkomst wordt verlengd of niet. Gebeurt dat niet, dan moet de werkgever aan de werknemer een vergoeding betalen gelijk aan het loon voor een maand. Doet de werkgever dit niet op tijd, dan moet een vergoeding naar rato van de termijnoverschrijding worden betaald.

Lees meer

Belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2015

Op de site van de Rijksoverheid staat een overzicht van de maatregelen m.b.t. sociale zaken en werkgelegenheid voor 2015 vermeld:

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/12/24/maatregelen-sociale-zaken-en-werkgelegenheid-per-januari-2015.html