Arbeidsrecht is een van de specialiteiten van Erwin van Os – Advocatuur. Het rechtsgebied dat nauw raakt aan de directe leef- en werkomstandigheden van werknemers en werkgevers. Erwin van Os – Advocatuur hecht er grote waarde aan dat op een eerlijke en heldere manier afspraken worden gemaakt, en nagekomen. Zo nodig staat Erwin van Os – Advocatuur de werknemer of de werkgever graag bij, als het moet in een procedure.

Twee partijen, werkgever en werknemer
Het arbeidsrecht heeft betrekking op de rechtsverhouding tussen enerzijds de werknemer en anderzijds de werkgever. Deze rechtsverhouding wordt beheerst door een groot aantal regels. De basis daarvan is de tussen werkgever en werknemer afgesloten arbeidsovereenkomst.

Binnen een bestaande arbeidsovereenkomst is voortdurend sprake van een bepaalde spanning. Enerzijds heeft dit te maken met de ongelijke (economische) machtspositie van werkgever en werknemer. Anderzijds gaat het nu eenmaal om mensen, met emoties, die met elkaar “moeten” samenwerken. Dit heeft tot gevolg dat de arbeidsovereenkomst in feite nooit “stil staat”: zowel werkgever als werknemer zullen zich voortdurend moeten aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen.

Nauw verwant aan het arbeidsrecht is het sociaal zekerheidsrecht, dat betrekking heeft op de rechten en plichten van een werknemer in verband met bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Ook voor vragen en problemen die daarop betrekking hebben kunt u bij Erwin van Os – Advocatuur terecht.

Vanuit welke positie wenst u juridisch advies? Als werkgever of als werknemer?