Op deze website van Erwin van Os – Advocatuur wordt algemene informatie aangeboden omtrent de dienstverlening van Erwin van Os – Advocatuur. Hoewel Erwin van Os – Advocatuur de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling alsmede bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Erwin van Os – Advocatuur niet garanderen dat deze informatie altijd compleet, actueel en volledig juist is. Te allen tijde is Erwin van Os – Advocatuur gerechtigd om zonder verdere berichtgeving de informatie op deze site te wijzigen.

Erwin van Os – Advocatuur aaanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website versterkte informatie.

De op onze website verstrekte informatie dient niet te worden beschouwd als een juridisch of ander professioneel advies. U dient derhalve op grond van deze informatie geen zelfstandige handelingen te verrichten zonder ons voorafgaand deskundig advies.