Bij de aankoop van een recreatiewoning komt vaak meer kijken dan men denkt. Over de juridische gevolgen blijkt soms niet goed te zijn nagedacht. De laatste jaren heeft Erwin veel kopers / gedupeerden geadviseerd die te maken hadden met een geschil rondom de gekochte recreatiewoning.

Erwin heeft in 2014 in hoger beroep tegen recreatiepark Droomparken geprocedeerd over de wettelijke bedenktermijn van drie dagen, die geldt voor consumentkopers. De einduitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is destijds gepubliceerd: zie ECLI:NL:GHARL:2014:8892 In het nieuwsitem van 19 maart 2015 (klik hier) wordt deze uitspraak besproken.

Op 11 april 2016 heeft het TV-programma Radar uitgebreid aandacht besteed aan de vele (juridische) problemen in verband met gekochte recreatiewoningen. Erwin is destijds benaderd om zijn ervaring, als belangenbehartiger van vele gedupeerden, te delen. Bekijk hier de uitzending online.

Als gevolg van de medio 2018 aangekondigde samenwerking tussen Droomparken en voetbalclub Vitesse, heeft dagblad de Gelderlander een eigen stand van zaken opgemaakt. Zie het artikel in de Gelderlander van 11 augustus 2018, aan welk artikel Erwin een bescheiden bijdrage heeft geleverd.