Welkom op de website van Erwin van Os – Advocatuur.  Hét adres voor juridische bijstand aan bedrijven en particulieren. Erwin van Os – Advocatuur heeft zich gespecialiseerd in de rechtsgebieden arbeidsrecht en contractenrecht.

Erwin van Os – Advocatuur is en werkt professioneel, persoonlijk en praktisch.

Professioneel
Alvorens Erwin van Os – Advocatuur namens u “naar buiten treedt” wordt de te voeren strategie met u besproken, waar u uiteraard achter moet staan. Immers: het blijft uw zaak. U wordt direct op de hoogte gesteld als zich ontwikkelingen in uw zaak voordoen. Zo nodig wordt adequaat gereageerd richting de wederpartij. Erwin van Os – Advocatuur is transparant. Dit komt vooral tot uiting in een heldere werkwijze en zoveel mogelijk inzicht in de kosten.

Persoonlijk
Aan een persoonlijke benadering wordt grote waarde gehecht. Daarmee hangt direct samen dat het noodzakelijk is nauw met u (de klant) samen te werken. Alleen dan kan het beste resultaat worden behaald. Erwin van Os – Advocatuur is zakelijk met gevoel voor menselijke verhoudingen en realiseert zich welke invloed juridische problemen kunnen hebben.

Praktisch
Erwin van Os – Advocatuur pakt uw zaak snel en doeltreffend aan en hanteert daarbij een praktische insteek: hoe kan zo snel mogelijk het door de klant beoogde resultaat worden behaald?

Bel direct: 0343-591 666

Actueel

  • In arbeidsovereenkomsten wordt regelmatig een concurrentiebeding opgenomen. Met name bij functies waarbij de werknemer de beschikking heeft over – vertrouwelijke – interne informatie van zijn werkgever is dat het geval. Maar ook in een overeenkomst van opdracht wordt soms een concurrentiebeding opgenomen. In dat geval wordt vaak een eigen onaanvaardbaarheidsmaatstaf gehanteerd door de rechter, om […]

  • Doxing is vanaf 1 januari jl. strafbaar gesteld. Daarnaast is sprake van een overtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is “doxing” het verzamelen of openbaar maken van persoonsgegevens van iemand anders, met het doel om diegene bang te maken of lastig te vallen. Bijvoorbeeld door een woonadres of telefoonnummer online […]

Erwin van Os op Radar

Juridisch gedoe in verband met de aanschaf van een recreatiewoning? Bel of mail Erwin van Os – Advocatuur!