Erwin van Os Advocatuur

Welkom op de website van Erwin van Os – Advocatuur.  Hét adres voor juridische bijstand aan bedrijven en particulieren. Erwin van Os – Advocatuur heeft zich gespecialiseerd in de rechtsgebieden arbeidsrecht en contractenrecht.

Erwin van Os – Advocatuur is en werkt professioneel, persoonlijk en praktisch.

Professioneel
Alvorens Erwin van Os – Advocatuur namens u “naar buiten treedt” wordt de te voeren strategie met u besproken, waar u uiteraard achter moet staan. Immers: het blijft uw zaak. U wordt direct op de hoogte gesteld als zich ontwikkelingen in uw zaak voordoen. Zo nodig wordt adequaat gereageerd richting de wederpartij. Erwin van Os – Advocatuur is transparant. Dit komt vooral tot uiting in een heldere werkwijze en zoveel mogelijk inzicht in de kosten.

Persoonlijk
Aan een persoonlijke benadering wordt grote waarde gehecht. Daarmee hangt direct samen dat het noodzakelijk is nauw met u (de klant) samen te werken. Alleen dan kan het beste resultaat worden behaald. Erwin van Os – Advocatuur is zakelijk met gevoel voor menselijke verhoudingen en realiseert zich welke invloed juridische problemen kunnen hebben.

Praktisch
Erwin van Os – Advocatuur pakt uw zaak snel en doeltreffend aan en hanteert daarbij een praktische insteek: hoe kan zo snel mogelijk het door de klant beoogde resultaat worden behaald?

Bel direct: 0343-591 666

Actueel

  • Scholing in het licht van de WWZ8 juli 2017 - 14:28

    Op grond van de WWZ dient de werkgever zijn werknemer “in staat te stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie”. Uit recente rechtspraak blijkt dat van de werkgever meer wordt verwacht dan de wet doet vermoeden.

  • De bedenktermijn13 juni 2017 - 09:48

    In beëindigingsovereenkomst tussen werkgever en werknemer moet sinds de invoering van de WWZ een bedenktermijn voor de werknemer worden opgenomen van twee weken. Als dat – al dan niet bewust – niet gebeurt, geldt automatisch een bedenktermijn van drie weken.

Erwin van Os op Radar

Erwin van Os in de uitzending van Radar op 11 april 2016 gemist? Bekijk de uitzending online!