Welkom op de website van Erwin van Os – Advocatuur.  Hét adres voor juridische bijstand aan bedrijven en particulieren. Erwin van Os – Advocatuur heeft zich gespecialiseerd in de rechtsgebieden arbeidsrecht en contractenrecht.

Erwin van Os – Advocatuur is en werkt professioneel, persoonlijk en praktisch.

Professioneel
Alvorens Erwin van Os – Advocatuur namens u “naar buiten treedt” wordt de te voeren strategie met u besproken, waar u uiteraard achter moet staan. Immers: het blijft uw zaak. U wordt direct op de hoogte gesteld als zich ontwikkelingen in uw zaak voordoen. Zo nodig wordt adequaat gereageerd richting de wederpartij. Erwin van Os – Advocatuur is transparant. Dit komt vooral tot uiting in een heldere werkwijze en zoveel mogelijk inzicht in de kosten.

Persoonlijk
Aan een persoonlijke benadering wordt grote waarde gehecht. Daarmee hangt direct samen dat het noodzakelijk is nauw met u (de klant) samen te werken. Alleen dan kan het beste resultaat worden behaald. Erwin van Os – Advocatuur is zakelijk met gevoel voor menselijke verhoudingen en realiseert zich welke invloed juridische problemen kunnen hebben.

Praktisch
Erwin van Os – Advocatuur pakt uw zaak snel en doeltreffend aan en hanteert daarbij een praktische insteek: hoe kan zo snel mogelijk het door de klant beoogde resultaat worden behaald?

Bel direct: 0343-591 666

Actueel

  • Hieronder volgen de belangrijkste veranderingen op arbeidsrechtelijk gebied, per 1 januari 2024:   Invoering minimumuurloon Het minimum dag-, week- en maandloon maakt plaats voor een minimumuurloon dat voor iedere werknemer geldt. Met het minimumuurloon komt een einde aan de situatie dat werknemers met een 40-urige werkweek een lager uurloon hebben dan werknemers bij ondernemingen waar […]

  • De regering werkt aan een nieuwe wet die zal gaan gelden voor alle sectoren: de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden. Graag verwijs ik verder naar het op mijn (andere) website zojuist gepubliceerde artikel.

Erwin van Os op Radar

Juridisch gedoe in verband met de aanschaf van een recreatiewoning? Bel of mail Erwin van Os – Advocatuur!