Zowel ondernemingen als particulieren werken samen. In alle gevallen is het verstandig om afspraken te maken over de manier van samenwerken, zodat iedere partij weet waar hij aan toe is. Daarbij moeten de afspraken niet alleen helder zijn voor een jurist, maar ook voor de (contracts)partijen zelf begrijpelijk zijn. De bedoeling is dat partijen zelf de afspraken in de praktijk kunnen toepassen, zonder (direct) een kostbare adviseur te hoeven raadplegen.

Erwin van Os – Advocatuur kan onder meer de volgende stukken opstellen en beoordelen:

  • huurovereenkomst;
  • agentuurovereenkomst;
  • distributieovereenkomst;
  • overeenkomst van opdracht;
  • algemene voorwaarden.

Daarnaast kan Erwin u helpen de te varen koers te bepalen in geval uw contractspartij niet conform de afspraken handelt.

Ook bij het beëindigen van contracten kan Erwin u helpen. Indien het noodzakelijk is om op basis van de overeenkomst verschuldigde bedragen van uw contractspartij te vorderen, bent u bij Erwin van Os – Advocatuur aan het juiste adres.