Wanneer u behoefte heeft aan juridisch advies kunt u telefonisch contact met Erwin opnemen of een
e-mail toesturen. Erwin kan u zo nodig een gratis kort telefonisch advies geven.

Erwin beoordeelt eerst of sprake is van een juridische kwestie waarin hij zelf iets voor u kan betekenen. Het is mogelijk dat Erwin – vanuit zijn specifieke expertise – u niet (voldoende goed) van dienst kan zijn. Het ligt dan op de weg van Erwin om daarin dan meteen eerlijk en duidelijk te zijn. U wilt immers zo snel mogelijk weten waar u aan toe bent. In dat geval kan Erwin u eventueel doorverwijzen naar een ter zake kundig adviseur uit een uitgebreid netwerk van juridisch specialisten.

Te nemen stappen
Voor aanvang van de werkzaamheden worden de algemene voorwaarden van Erwin van Os – Advocatuur toegestuurd, welke standaard van toepassing zijn op de dienstverlening. Hierin staan belangrijke zaken geregeld. Zo wordt verwezen naar de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering (individueel / Nationale Nederlanden), waarvan de polisvoorwaarden op verzoek worden toegestuurd. U kunt de algemene voorwaarden van Erwin van Os – Advocatuur (dienstverrichter in de zin van artikel 6:230a BW) hier downloaden als PDF.

Daarna zal – in het algemeen – eerst een gesprek op kantoor plaatsvinden. Tijdens dat gesprek, dat meestal ongeveer een uur in beslag neemt, zal het beeld van de zaak in de meeste gevallen helder worden. De verdere contacten vinden voornamelijk plaats via telefoon en e-mail.

Vervolgens maakt Erwin in overleg met u afspraken over de advisering en bijstand, alsook over de verdere kosten.

Organisaties
Mocht u het op prijs stellen dat Erwin naar uw organisatie toe komt, dan is dat ook mogelijk. In de praktijk blijkt dat op die manier nog beter maatwerk kan worden geleverd.

Derdengelden
Erwin van Os – Advocatuur ontvangt geen derdengelden in de zin van de Verordening op de advocatuur. Wordt het kantoor toch met derdengelden geconfronteerd, dan wordt er voor gezorgd dat de gelden conform de Verordening op de advocatuur direct naar de rechthebbende(n) worden overgemaakt. Onder geen enkele omstandigheid worden derdengelden ontvangen op de kantoorrekening.

Interne klachtenregeling
Erwin van Os – Advocatuur hanteert, in samenwerking met andere advocaten, een interne klachten- en geschillenregeling. Deze ligt ter inzage op kantoor, en wordt op verzoek toegestuurd.

Bel direct: 0343-591 666