Erwin van Os – Advocatuur hanteert scherpe tarieven. Net als dat voor de juridische bijstand geldt, wordt ook ten aanzien van de kosten (het uurtarief of een totaal bedrag) maatwerk geleverd. Als uw interesse in de dienstverlening van Erwin gewekt is, neem dan vrijblijvend contact op. Op dat moment krijgt u te horen waar u aan toe bent.

Intake
Tijdens het eerste gesprek worden afspraken over de (verdere) kosten gemaakt.

Gereduceerde tarieven voor kort advies
Ondernemingen worden vaak geconfronteerd met kwesties die een juridisch aspect in zich dragen. Soms wordt een onderneming– ongewild – betrokken in een gerechtelijke procedure, waardoor het verstandig is juridische bijstand in te schakelen. Maar het kan ook gaan om een juridische vraag, waarvan iemand binnen de onderneming het idee heeft een antwoord te hebben, maar toch graag nog even wil overleggen met een deskundige. Dan is het prettig de telefoon te kunnen pakken, om het antwoord af te stemmen, of om bijvoorbeeld te overleggen over de te kiezen strategie.

Voor dit soort vragen gelden gereduceerde tarieven, waarover Erwin u telefonisch meer kan vertellen. Op dat moment hoort u meteen om welke werkzaamheden het precies gaat.

Tot slot
In alle gevallen worden de gemaakte afspraken voorafgaande aan het traject van juridisch advies schriftelijk vastgelegd. Soms zal Erwin van Os – Advocatuur en voorschotbedrag verlangen, voordat met de werkzaamheden wordt begonnen. De in rekening gebrachte voorschotnota wordt dan verrekend met latere nota’s.

Bel direct: 0343-591 666