Het aantal zelfstandigen zonder personeel, kortweg ZZP-ers, groeit gestaag. Zo ook het aantal conflicten tussen ZZP-ers, als bijvoorbeeld de factuur niet tijdig betaald wordt.

Daarom is het vastleggen van afspraken belangrijk.  Dan weten beide partijen waar ze aan toe zijn. Dat rente moet worden betaald als niet binnen de betaaltermijn wordt betaald. Dat de aansprakelijkheid in geval van schade goed geregeld is.

De meeste ZZP-ers zullen op basis van een overeenkomst van opdracht werken. Deze overeenkomst is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. De definitie van de overeenkomst van opdracht bestaat uit de volgende elementen:

  • de overeenkomst,
  • waarbij de ene partij, de opdrachtnemer,
  • zich jegens de andere partij, de opdrachtgever,
  • verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten die in iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken.

Net als bij andere overeenkomsten, is de meerwaarde van een deugdelijke overeenkomst van opdracht vooral het verkrijgen van duidelijkheid en zekerheid. De wet regelt namelijk lang niet alles. Concrete afspraken moeten partijen zelf schriftelijk vastleggen. Dat kan in een overeenkomst, waarbij eventueel meer algemeen geldende bepalingen worden vastgelegd in algemene voorwaarden. Op die manier kan maatwerk geleverd worden.

Erwin van Os – Advocatuur heeft ruime ervaring in het opstellen en beoordelen van overeenkomsten van opdracht voor ZZP-ers, in uiteenlopende branches. Uiteraard kan Erwin van Os – Advocatuur ook ingeschakeld worden in geval een conflict bestaat over een overeenkomst.