6 februari 2018 – Proeftijd en ziekte

In de proeftijd kan de arbeidsovereenkomst worden opgezegd, om welke reden dan ook. Dat is het althans het uitgangspunt. Zelfs als de werknemer ziek is, kan gebruik worden gemaakt van een proeftijdontslag: het opzegverbod bij ziekte geldt dan niet. Toch is het oppassen geblazen.

De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat soms sprake kan zijn van misbruik van bevoegdheid door de werkgever, of strijd met de algemene norm “goed werkgeverschap”, waardoor een proeftijdontslag juridisch uiteindelijk geen stand houdt. Om dat risico te voorkomen, is het verstandig om de ziekte zelf niet als reden voor het proeftijdontslag aan te voeren.

Denkbaar is bijvoorbeeld dat – doordat de werknemer veel afwezig was t.g.v. ziekte – de voor de functie benodigde vaardigheden niet voldoende konden worden getest. Dat laatste is dan eigenlijk de reden van het proeftijdontslag. Uiteindelijk gaat het er vooral om hoe de motivering van het ontslag in de schriftelijke bevestiging aan de werknemer luidt.