3 augustus 2017 – Grotere rol bedrijfsarts in nieuwe Arbowet

In mijn nieuwsitem van 8 januari jl. stipte ik aan dat de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) per 1 juli 2017 zou gaan wijzigen.

Wat onder andere is veranderd zijn de mogelijkheden van (toegang tot) de bedrijfsarts.

Zo moet de werkgever er voor zorgen dat een werknemer de bedrijfsarts kan bezoeken, hoewel (nog) geen sprake is van arbeidsongeschiktheid. Als de werknemer vragen heeft over zijn gezondheid die met het werk te maken hebben, heeft de werknemer nu de mogelijkheid naar de bedrijfsarts te gaan, zonder dat toestemming van de werkgever nodig is. De werkgever kan hiervoor bijvoorbeeld een open spreekuur instellen.

Van de bedrijfsarts wordt nu verwacht dat hij de werkgever adviseert over het toepassen van preventieve maatregelen voor gezond en veilig werken van de werknemers. Ook adviseert de bedrijfsarts – actief – bij ziekteverzuimbegeleiding. In de vorige Arbowet stond enkel opgenomen dat de bedrijfsarts bijstand dient te verlenen bij ziekteverzuimbegeleiding. Let wel: de verantwoordelijkheid voor de verzuimbegeleiding blijft, net als eerder, bij de werkgever liggen.

Ondanks dat de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 in werking is getreden, is het tot 1 juli 2018 mogelijk om het (huidige) contract met de arbodienstverlener of bedrijfsarts aan te passen aan de nieuwe Arbowet. Voor nieuwe contracten – dus: gesloten na 1 juli 2017 – geldt dit overgangsrecht niet. Deze dienen meteen te voldoen aan de nieuwe Arbowet.

Tot zover. Voor vragen hierover ben ik graag bereikbaar.