Scholing in het licht van de WWZ

Op grond van de WWZ dient de werkgever zijn werknemer “in staat te stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie”. Uit recente rechtspraak blijkt dat van de werkgever meer wordt verwacht dan de wet doet vermoeden.

Zoals vaak het geval is, wordt ook op dit punt een grote verantwoordelijkheid van de werkgever verwacht. Verlangt de werkgever dat een bepaalde opleiding wordt gevolgd, en dat die opleiding bovendien met goed gevolg (behalen diploma) wordt afgerond, dan is de bedoeling dat de werkgever daarover voortdurend contact blijft houden met de werknemer. Daarbij moet ook besproken worden welke investering van beide kanten vereist is om tot het beoogde resultaat te komen. Dat geldt zowel als de scholing wenselijk is voor een goede taakvervulling, als wanneer de scholing wettelijk verplicht is voor een goede functievervulling.

Kortom: het is raadzaam als werkgever de wettelijke scholingsplicht serieus te nemen.