De bedenktermijn

In beëindigingsovereenkomst tussen werkgever en werknemer moet sinds de invoering van de WWZ een bedenktermijn voor de werknemer worden opgenomen van twee weken. Als dat – al dan niet bewust – niet gebeurt, geldt automatisch een bedenktermijn van drie weken.

Het ingangsmoment van deze bedenktermijn valt samen met de totstandkoming van de beëindigingsovereenkomst. Van deze totstandkoming is sprake als het aanbod tot het aangaan van de beëindigingsovereenkomst schriftelijk is aanvaard. Ondertekening is geen vereiste voor “schriftelijke aanvaarding”; per e-mail kan bijvoorbeeld schriftelijk worden aanvaard.

Vanwege de bewijslast kan het niet ondertekenen van een document waarin de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt overeengekomen risicovol zijn voor de werkgever. Gelet op de rechtszekerheid is het aan te raden wel handtekeningen te verlangen. Daarmee voorkomt de werkgever (op een later moment) het risico dat een beëindigingsovereenkomst niet geldig blijkt te zijn, in welk geval er ook geen bedenktermijn zou zijn.

Het zou duidelijker zijn geweest als de wetgever een meer objectief bepaald moment – zoals het ondertekeningsmoment – had vereist. Dat zou mooi aansluiten bij andere bedenktermijnen, zoals in geval van de aankoop van een woning. Op grond van de wet dient de koopovereenkomst met betrekking tot een woning door een consument-koper schriftelijk te worden gesloten.

De bedenktermijn (van drie dagen) begint in dat geval te lopen op de dag volgend op de terhandstelling van de ondertekende koopakte aan de consument-koper. Hieruit blijkt dat de wetgever de aankoop van een onroerende zaak zo ingrijpend vindt dat hij de consument-koper een verdergaande bescherming wil bieden. Zie over de bedenktermijn bij een (recreatie)woning ook mijn nieuwsitem van 19 maart 2015.

Naast voornoemde bedenktermijnen zijn er nog in de wet nog meer bedenktermijnen te vinden. Het is raadzaam steeds te bedenken (!) wanneer een specifieke bedenktermijn ingaat, en welke gevolgen daaraan verbonden zijn.

Voor vragen hierover ben ik graag bereikbaar.