Proceskostenveroordeling: afwijking van forfaitaire tarief

In geval van een gerechtelijke procedure wordt de (overwegend) in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van de andere partij veroordeeld. Dat is het uitgangspunt, waarbij door de rechter op basis van een puntensysteem een bedrag wordt vastgesteld. Afhankelijk van de verrichte (genormeerde) werkzaamheden van de advocaat en van het belang van de zaak komt er op die manier een forfaitair vastgesteld bedrag naar voren.

Soms wordt van dit forfaitaire tarief afgeweken. In een kwestie waarbij ik de werkgever bijstond, was de kantonrechter van mening dat de werknemer de feiten niet naar volledig en naar waarheid had aangevoerd. Oftewel: de kantonrechter was er – net als de werkgever – van overtuigd dat betreffende werknemer hem had voorgelogen. Om die reden werd de werknemer in een hoger bedrag aan proceskosten veroordeeld.

Hoewel daarmee lang niet alle door de werkgever gemaakte kosten vergoed waren, gaf de beslissing van de kantonrechter in ieder geval een gevoel van gerechtigdheid.

Omdat de uitspraak tamelijk bijzonder was, is deze gepubliceerd op rechtspraak.nl. Vindplaats:
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:3426