Naleven Arbeidstijdenwet door werkgever en werknemer

Op grond van de Arbeidstijdenwet is een werknemer, die bij meer dan één werkgever arbeid verricht, verplicht aan elke werkgever informatie te verstrekken over zijn nevenarbeid. Hierdoor zou het voor beide werkgevers mogelijk moeten zijn de Arbeidstijdenwet correct na te leven.

Op het niet-naleven van deze informatieverplichting van de werknemer staat echter geen sanctie. Een werkgever loopt daarentegen het risico een boete van de Inspectie SZW te krijgen. Dat stuit veel werkgevers tegen de borst.

Praktisch het enige dat de werkgever kan doen is om voorafgaande aan de arbeidsovereenkomst aan de werknemer te vragen of hij (of zij) nog een andere arbeidsovereenkomst heeft. Daarnaast zou een zogenaamd nevenwerkzaamhedenverbod, inclusief boeteclause, in de arbeidsovereenkomst kunnen worden opgenomen. Hiermee wordt zoveel mogelijk voorkomen dat een werknemer een andere arbeidsovereenkomst aangaat, waardoor de Arbeidstijdenwet (mogelijk) zou worden overtreden.