10 december 2017 – Wanneer ontbinding arbeidsovereenkomst vragen na loonstop?

Als een werknemer niet voldoende meewerkt aan zijn (of haar) reïntegratie, dan is het stopzetten van de loonbetaling meestal de eerst toegepaste sanctie. Daarover moet de werknemer dan vooraf ingelicht worden. Voordat de werkgever vervolgens over het einde van de arbeidsovereenkomst kan gaan nadenken, moet wel wat gebeuren. Oftewel: de werknemer moet – uiteindelijk – zodanig “verwijtbaar handelen of nalaten”, dat van de werkgever niet gevergd kan worden om de arbeidsovereenkomst voort te laten duren. Zoals meestal, wordt ook in dit geval een behoorlijke dossieropbouw verlangd van de werkgever. Daarmee kan de eigen zorgvuldigheid worden aangetoond, en tegelijkertijd de onzorgvuldigheid en/of het passieve gedrag van de werknemer. Verder is een wettelijke voorwaarde dat de werkgever een bij UWV aangevraagd deskundigenoordeel kan laten zien. Daarmee wordt het niet (voldoende) meewerken aan de reïntegratieverplichtingen nader onderbouwd.

In de praktijk blijken werkgevers vaak te snel de gang naar de rechter te maken, waardoor het verzochte ontbindingsverzoek wordt afgewezen. Uiteraard hangt het van alle feiten en omstandigheden af hoe de rechter een dergelijk verzoek beoordeelt.