7 oktober 2017 – Loonsanctie met terugwerkende kracht

Op grond van de wet is kan de loondoorbetaling worden stopgezet als de zieke werknemer, zonder deugdelijke reden, geen passende arbeid verricht. Voorwaarde is wel dat de werkgever de werknemer hierover vooraf op de hoogte stelt. Dat zal in de regel schriftelijk gebeuren, om eventuele bewijsproblemen te voorkomen.

In de praktijk vinden loonsancties soms toch met terugwerkende kracht plaats. Als het dan tot een procedure komt, hangt het van de omstandigheden van het betreffende geval af of de rechter hiermee akkoord gaat. In een recente uitspraak van de kantonrechter Rotterdam werd geoordeeld dat de werknemer geen passende arbeid verricht had, zonder dat daar een goede reden voor bestond. De werknemer had onvoldoende onderbouwd dat hij het aangeboden passend werk niet zou kunnen doen. De kantonrechter vond het verklaarbaar dat de werkgever in dit geval achteraf een loonsanctie had toegepast.