3 april 2018 – Vernietigbaarheid vaststellingsovereenkomst wegens geestelijke stoornis

Via het sluiten van een vaststellingsovereenkomst kan vaak op een snelle manier tot een einde van de arbeidsovereenkomst worden gekomen. De werkgever moet daarbij wel opletten of de werknemer de inhoud en gevolgen van de vaststellingsovereenkomst goed overziet. Onder omstandigheden kan de werknemer – later – een beroep doen op bijvoorbeeld dwaling of misbruik van omstandigheden, waarbij de werknemer de rechtsgeldigheid van de vaststellingsovereenkomst betwist. In de praktijk blijkt dat de rechter niet gemakkelijk oordeelt dat daadwerkelijk sprake was van een (of andere) geestelijke stoornis. Zo toont een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam, van 27 februari jl., ook aan.