Wetwijzigingen / Arbowet

Zoals gebruikelijk aan het begin van het nieuwe jaar, zijn er ook per 1 januari 2017 verschillende wetswijzigingen doorgevoerd. Deze zijn gemakkelijk te vinden via internet, op www.ondernemersplein.nl/wetswijzigingen/1-januari-2017 bijvoorbeeld.

Ik licht een belangrijke wijziging hier toe. Dit betreft de wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg: Arbowet. De bedoeling was om deze wetswijziging per 1 januari in te laten gaan, maar dat zal 1 juli 2017 worden. Het is van belang nu alvast deze aanstaande wijziging in beeld te hebben.

Belangrijke wijziging is de introductie van de second opinion, specifiek voor de werknemer. Anders dan bij het (bestaande) deskundigenoordeel van het UWV – doorgaans ook “second opinion” genoemd – kan het verzoek om deze nieuwe second opinion alleen van de werknemer komen. Werknemers die hun bedrijfsarts bijvoorbeeld willen benaderen voor advies over klachten, of om vermoedens over ziekmakende omstandigheden uit te spreken, hebben daar geen voorafgaande toestemming voor nodig. Hun werkgever wordt er ook niet over geïnformeerd. Bedrijfsartsen moeten zo’n verzoek in principe honoreren, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dit niet te doen.

Tevens krijgt de ondernemingsraad instemmingsrecht over de keuze en plaats van de preventiemedewerker. Een preventiemedewerker is een werknemer die door de werkgever is aangesteld om het bedrijf bij te staan op het gebied van preventie en bescherming.

Het is verstandig als werkgevers alvast – schriftelijke – afspraken maken met hun bedrijfsarts / arbodienst en preventiemedewerkers. Bedenk dat meerdere elementen van arbozorg als minimale vereisten zullen gaan gelden.

De inspectie van SZW gaat waarschijnlijk per 1 januari 2018 handhaven op deze regelgeving. Vanaf dat moment kunnen zonder voorafgaande waarschuwing boetes worden opgelegd.