Wet Huis voor klokkenluiders

Door de vele wijzigingen in het “echte” arbeidsrecht van de laatste 1,5 jaar, is minder bekend dat per 1 juli 2016 de Wet Huis voor klokkenluiders in werking is getreden.

Deze wet heeft de positie van klokkenluiders versterkt, en maakt onderzoek naar maatschappelijke misstanden mogelijk. Uitgangspunt van de wet is dat de werkgever verantwoordelijk is voor het oplossen van gesignaleerde misstanden. Vanaf 50 werknemers is het verplicht een interne klokkenluidersregeling te hebben.

Daarnaast voorziet de wet in een extern orgaan om misstanden te melden: het Huis voor klokkenluiders. Dit is een publiekrechtelijke instelling waar werknemers uit de private en publieke sector advies kunnen vragen.

Voor vragen hierover, bel of mail Erwin van Os.