Stand van zaken Wet DBA

Waarschijnlijk heeft u de afgelopen weken de onrust in de media rond de Wet DBA wel meegekregen. Deze onrust is denk ik niet terecht, althans: in ieder geval op dit moment overtrokken. Op verschillende plekken werd gesuggereerd dat de Wet DBA helemaal zou worden afgeschaft. Dat klopt niet.

Op ondernemersplein.nl staat het volgende vermeld:

Eerder dit jaar werd de Wet DBA ingevoerd. Onderdeel van deze wet is de modelovereenkomst, opvolger van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Insteek van deze overeenkomst moet zijn dat er géén sprake is van loondienstverband. In de Wet DBA zijn de opdrachtgever en de opdrachtnemer (zzp’er) verantwoordelijk voor de (fiscale) gevolgen van de overeenkomst. Staatsecretaris Wiebes van Financiën heeft 18 november jl. aangekondigd de handhaving van de Wet DBA uit te stellen tot 2018. Dit om meer duidelijkheid te geven over het gebruik van de overeenkomst. Van zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer wordt verwacht dat zij voorbereidingen (blijven) treffen om zo snel mogelijk met de modelovereenkomst aan de slag te gaan.

 

Oftewel:

– de Wet DBA is niet afgeschaft, maar het moment dat de overheid de wet daadwerkelijk gaat handhaven, is uitgesteld;

– nog steeds belangrijk is dat opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen laten zien actief bezig te zijn met de wijzigingen ten gevolge van de Wet DBA.

 

Voor vragen over de Wet DBA, en de specifieke gevolgen daarvan, ben ik graag bereikbaar.