Let op risico’s Wet BeZaVa (2)

Mijn nieuwsitem van 6 maart jl. had betrekking op de potentieel vergaande gevolgen van de Wet BeZaVa.

Recente ontwikkelingen door Wet BeZaVa
Het kan voor de werkgever met een ziekteverzuimverzekering lonend zijn om het jaarcontract van de zieke werknemer te verlengen. Er ontstaat dan immers geen Ziektewetschade die op de werkgever verhaald kan worden. Dan resteert immers “slechts” de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Omdat deze verplichting meestal gedekt is door de lopende verzuimverzekering, lijdt de werkgever minder schade.

Verzuimverzekeraars blijken nu claims neer te leggen bij werkgevers om de uitkering in dergelijke gevallen terug te vorderen. Sommige verzuimverzekeraars passen zelfs de polisvoorwaarden hierop aan. De vraag is of de polisvoorwaarden van een verzuimverzekeraar zover mogen gaan dat zij ertoe leiden dat, vanwege tijdelijke arbeidsongeschiktheid van de werknemer, geen vervolgcontract wordt gesloten. Of het voor de werkgever lonend is om het jaarcontract van de zieke werknemer te verlengen, hangt met name af van de bedrijfsgrootte.