Let extra op dossiervorming

Bekend is dat een goed dossier nodig is om tot een einde arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren te komen. De meeste kantonrechters willen zien dat de werknemer – tenminste enige tijd –  in de gelegenheid is gesteld zijn gedrag en/of functioneren te verbeteren. Nu volgt dat uit de jurisprudentie.

Per 1 juli a.s. geldt dit vereiste verbetertraject nog sterker, omdat dit dan in de wet is vastgelegd. Bovendien dient de kantonrechter te toetsen of het – door de werkgever gestelde – functioneren niet te maken heeft met onvoldoende scholing voor de werknemer of slechte arbeidsomstandigheden.

Oftewel: de werkgever dient goed te letten op deugdelijke dossiervorming, dat gold altijd al, maar geldt straks te meer.