Belangrijke lagere regelgeving bij de WWZ gepubliceerd

Op 11 mei jl. is de lagere regelgeving bij de Wet Werk en Zekerheid op het terrein van het ontslagrecht gepubliceerd. Het gaat om twee ministeriële regelingen, de Ontslagregeling en de UWV procedureregeling, en twee algemene maatregelen van bestuur over de transitievergoeding. Ze gelden vanaf 1 juli 2015, wanneer ook het ontslagrecht uit de Wet Werk en Zekerheid in werking treedt.

De besluiten zijn te vinden op rijksoverheid.nl. Voor het Besluit overgangsrecht transitievergoeding, zie bijvoorbeeld:

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2015/05/11/besluit-overgangsrecht-transitievergoeding