Garantie in de overeenkomst

Wie iets garandeert, zegt iets toe. Dat kan een bepaald resultaat zijn. Denk aan de aannemer die een huis bouwt. Bij een koopovereenkomst wordt vaak gegarandeerd dat het geleverde product een bepaalde eigenschap heeft.

Garantiebepalingen komen regelmatig voor in overeenkomsten. Hoe groter het – meestal financiële – belang van de overeenkomst is, hoe belangrijker het is om nauwkeurig de tekst van de (concept) overeenkomst te beoordelen.

Twee zaken zijn relevant om te onthouden:

1. De enkele constatering dat het toegezegde resultaat of de toegezegde eigenschap er niet is, levert – als uitgangspunt – meteen een juridische tekortkoming op. Dit vormt een procesrechtelijk / bewijsrechtelijk voordeel voor de partij die zich op de garantie beroept.

2. Stel dat het toegezegde resultaat zich niet voordoet, dan is in principe niet relevant of de garanderende partij daaraan schuld heeft.

Oftewel: de garanderende partij draagt als uitgangspunt het risico van een tekortkoming ten aanzien van het toegezegde. Dit geldt op grond van de overeenkomst zelf.

Het advies is dus om in een overeenkomst heel kritisch naar garantiebepalingen te kijken. Zowel vooraf, wanneer het gaat om de totstandkoming van de overeenkomst, als achteraf, als een (mogelijk) beroep op de garantie aan de orde is.