Evaluatie WWZ

In een onlangs gehouden enquête over de WWZ hebben meer dan duizend arbeidsrechtjuristen en andere deskundigen aangegeven dat van de oorspronkelijke dertien doelstellingen van de wet, er slechts twee behaald zijn. Zo is de rechtsgelijkheid bij ontslag toegenomen en is het gelukt de ontslagvergoedingen te verlagen. Maar volgens meer dan 90 procent van de ondervraagden is het niet gelukt het ontslagrecht te vereenvoudigen, noch de rechtspositie van flexwerkers te verbeteren en de doorstroom van flexwerk naar vaste banen te bevorderen.