Modelovereenkomsten Belastingdienst: stand van zaken

Zzp’ers en opdrachtgevers begrijpen steeds minder van de nieuwe Wet DBA, zo blijkt uit de praktijk. Het komt er voor een belangrijk deel op neer dat de door de Belastingdienst gepubliceerde modelovereenkomsten te ingewikkeld zijn.

Staatssecretaris Wiebes van Financiën slaagt er maar niet in de vanaf het begin al bestaande verwarring op te lossen. Na de zomer moet hij direct weer aan de slag met zijn project. Ondanks hevige kritiek – en ondanks de aanhoudende stroom van incidenten en Kamervragen sinds de invoering van de Wet DBA – blijft Wiebes zelf in ieder geval geloven in de nieuwe wet, en praktische uitvoering daarvan.