Pas op bij persoonsgegevens van een zieke werknemer (vervolg)

Op 21 april 2016 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens nieuwe beleidsregels gepubliceerd ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens van de zieke werknemer:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-publiceert-beleidsregels-de-zieke-werknemer

De Autoriteit zal aan de hand van deze beleidsregels toetsen of werkgevers niet in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) gegevens over de zieke werknemer verwerken. Mijn advies is om te controleren of conform de WBP, en de beleidsregels, persoonsgegevens van de zieke werknemer worden verwerkt.

Voor vragen hierover, bel of mail me gerust.