Vervolg WAS

Op 4 juni jl. heb ik gemeld dat de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) aangenomen is door de Eerste Kamer, en heb ik belangrijke punten uit de wet aangehaald.

Per 1 juli 2015 is de WAS in werking getreden. Hoewel de wet gevolgen heeft voor veel werkgevers en opdrachtgevers, is de bekendheid met de WAS nog relatief klein. Anders dan de WWZ heeft de overheid nog weinig ruchtbaarheid gegeven aan de WAS. Enkele onderdelen, die ook gevolgen hebben voor de loonadministratie, treden pas volgend jaar in werking, maar met andere onderdelen moeten werkgevers en opdrachtgevers nu al rekening houden.