De loondoorbetalingsplicht van de werkgever bij ziekte

Wettelijk uitgangspunt is dat de werkgever verplicht is in geval van (arbeidsongeschiktheid als gevolg van) ziekte tenminste 70% van het salaris door te betalen, en wel twee jaar lang. Als 70% van het salaris minder is dan het minimumloon, heeft de werknemer gedurende het eerste ziektejaar ten minste recht op het wettelijk minimumloon.

Onlangs heeft het gerechtshof Den Bosch geoordeeld dat een werkgever de eerste twee jaren een werknemer 100% van het salaris moest doorbetalen, ondanks dat werkgever en werknemer daarover geen schriftelijke afspraken hadden gemaakt. Van belang daarbij was dat deze werkgever in eerste instantie – vrijwillig – het volledige salaris tijdens ziekte / arbeidsongeschiktheid had doorbetaald. Na enige tijd was de werkgever teruggegaan naar 70% van het salaris. De werknemer was het hiermee niet eens, en eiste volledige loondoorbetaling tijdens ziekte. Het gerechtshof volgde de werknemer, en vond dat de werknemer gerechtvaardigd mocht vertrouwen op volledige loondoorbetaling. Het is aan de werkgever om aan te tonen dat sprake is van zodanige feiten en omstandigheden dat werknemer er niet meer op mocht vertrouwen dat 100% van zijn salaris zou worden doorbetaald.

Dus: het is belangrijk om vooraf, in de arbeidsovereenkomst of daarop van toepassing zijnd (verzuim)reglement, te vermelden welk salaris wordt doorbetaald tijdens ziekte. Daarnaast is het uiteraard verstandig ook andere zaken goed te regelen in arbeidsovereenkomst of reglement. Denk aan de plicht om mee te werken aan herstel en controle door de arbodienst.

Duidelijkheid vooraf kan veel gedoe voorkomen!

Voor advies hierover: bel of mail me gerust.