Overeenkomst met ZZP-er: veranderingen

Op 2 februari jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wet waardoor de huidige Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) komt te verdwijnen: de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA).

Het doel van de Wet DBA is de balans in verantwoordelijkheden van opdrachtgevers en opdrachtnemers – met name: ZZP-ers –  te herstellen, als het gaat om het beoordelen van hun (arbeids)relatie. Daardoor wordt het voor de Belastingdienst gemakkelijker om te handhaven. Mogelijke “schijnzelfstandigheid” moet verder worden teruggedrongen. Aan deze wet is veelvuldig overleg met onder meer vakbonden, werkgeversorganisaties en zzp-organisaties vooraf gegaan.

De Belastingdienst zal verschillende modelovereenkomsten gaan ontwikkelen. De gedachte is dat als er gecontracteerd wordt op basis van een door de Belastingdienst goedgekeurd model – en er bovendien in de praktijk ook in lijn met die overeenkomst wordt gehandeld! – de onderlinge (rechts)verhouding niet zal worden aangemerkt als een fictieve dienstbetrekking. In dat geval hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen.

Let op: de beoordeling van de overeenkomst zegt niets over hoe de Belastingdienst de uiteindelijk gegeneerde inkomsten van de opdrachtnemer  aanmerkt. Pas bij het beoordelen van de aangifte inkomstenbelasting van de opdrachtnemer bepaalt de Belastingdienst of de inkomsten moeten worden aangemerkt als winst uit onderneming of als resultaat uit overige werkzaamheden. Werken volgens een modelovereenkomst van de Belastingdienst geeft dus geen uitsluitsel over het ondernemerschap van de opdrachtnemer.

De Belastingdienst voert de wijzigingen gefaseerd in, te beginnen met een voorbereidingsfase (tot 1 mei 2016), gevolgd door een implementatiefase (tot 1 mei 2017). Vanaf 1 mei 2017 geldt de nieuwe werkwijze definitief. Er moet dan ofwel buiten dienstbetrekking worden gewerkt, ofwel er moeten loonheffingen worden voldaan en afgedragen. Mocht de Belastingdienst op enig moment van mening zijn dat niet volgens de nieuwe regels gewerkt wordt, dan moet u rekening houden met een correctieverplichting en/of naheffingsaanslag.

Uiteraard kan ik u van dienst zijn bij het opstellen van een overeenkomst of bij het op maat maken van een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst.