Onduidelijkheid over het nieuwe ontslagrecht

Sinds 1 juli jl. geldt het nieuwe ontslagrecht. Een politiek knappe prestatie, maar de meeste arbeidsjuristen en – geleerden vrezen voor de vergaande gevolgen van de nieuwe wet- en regelgeving in de praktijk.

Stand van zaken
Arbeidsrecht Nederland kijkt met spanning uit naar de eerste gerechtelijke uitspraken in ontslagzaken, en naar de eerste uitspraken van UWV. Asscher heeft de procedures bij het UWV vastgelegd in lagere regelgeving, die – nu al – voor uitlegproblemen zorgen. Over de procedures bij de kantonrechter heerst nog steeds veel onzekerheid. Landelijke afspraken zijn in de maak maar nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl. Dat werkgever en werknemer vanaf 1 juli in hoger beroep kunnen op komen tegen een uitspraak van de kantonrechter, zal de duidelijkheid over het ontslagstelsel de eerste tijd niet vergroten.

Bewegingsvrijheid rechter
Belangrijk is ook de vraag hoeveel ruimte de rechter nog heeft in ontslagzaken. De ruimte om in ontslagzaken een individuele afweging te maken wordt door de nieuwe wetgeving flink ingeperkt. Het wordt in ieder geval (veel?) lastiger om een ontbinding van de arbeidsovereenkomst voor elkaar te krijgen. De vraag over een eventuele vergoeding – die overigens in allerlei varianten bestaat, het hoeft niet te gaan om alleen de transitievergoeding – komt daarna pas aan de orde.

Ik volg de ontwikkelingen uiteraard op de voet. Wordt vervolgd.