Belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2015

Op de site van de Rijksoverheid staat een overzicht van de maatregelen m.b.t. sociale zaken en werkgelegenheid voor 2015 vermeld:

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/12/24/maatregelen-sociale-zaken-en-werkgelegenheid-per-januari-2015.html