27 maart 2024 – Vrij krijgen op een officiële feestdag?

In de wet is niet geregeld dat de werkgever zijn werknemers een vrije dag moet geven op officiële feestdagen. Er bestaat dus geen wettelijk recht op een vrije dag op officiële feestdagen. Dit hangt af van wat daarover in de arbeidsovereenkomst of in de cao – als die tenminste van toepassing is – is overeengekomen.

Bij vragen over dit onderwerp ben ik graag bereikbaar.