14 april 2021 – Coronacrisis geen reden om arbeidsvoorwaarden eenzijdig te verslechteren

In een procedure bij de rechtbank Amsterdam stond de vraag centraal of dierentuin Artis eenzijdig de arbeidsvoorwaarden van 23 werknemers naar beneden mocht bijstellen. Dit omdat de inkomsten van Artis sterk terugliepen als gevolg van de corona-maatregelen. De rechter draait deze wijzigingen echter terug. De werkgever had, aldus de rechter, eerst in overleg moeten treden met de werknemers over de gewenste aanpassing van de arbeidsvoorwaarden. De eenzijdig doorgevoerde wijziging van primaire arbeidsvoorwaarden werd niet rechtsgeldig geacht.

Het eenzijdig wijzigen van primaire arbeidsvoorwaarden is, ook tijdens de coronacrisis, dus niet eenvoudig voor de werkgever. Deze uitspraak is in lijn met eerdere uitspraken waarin rechters oordeelden dat de coronacrisis geen directe ingrepen in het salaris rechtvaardigt.

Bij vragen hierover ben ik graag bereikbaar.