Nieuwe Arbowet aanstaande

Op 13 september jl. heeft de Tweede Kamer een nieuwe Arbowet aangenomen. Die verruimt de rechten van werknemers en ondernemingsraden, en moet bedrijfsartsen minder afhankelijk maken van hun opdrachtgevers.

Belangrijkste vernieuwing is dat bedrijven verplicht worden om contracten af te sluiten met arbodiensten en daarin een aantal elementen van arbozorg op te nemen die als minimale vereisten zullen gelden.

Werknemers die hun bedrijfsarts bijvoorbeeld willen benaderen voor advies over klachten, of om vermoedens over ziekmakende omstandigheden uit te spreken, hebben daar geen voorafgaande toestemming voor nodig. Hun werkgever wordt er ook niet over geïnformeerd.

Het is nu wachten op goedkeuring van de beoogde wetswijziging door de Eerste Kamer, die naar verwachting akkoord zal gaan.