8 februari 2021 – Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Op 1 januari 2021 is het Besluit compensatie transitievergoeding bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming” in werking getreden. Het besluit is een uitwerking van de Wet arbeidsmarkt in Balans (Wab), die bij bedrijfsbeëindiging vanwege pensionering of overlijden van de werkgever de compensatie van de transitievergoeding voor haar werknemers regelt.

Als werknemers worden ontslagen omdat het bedrijf stopt, is de werkgever als uitgangspunt – behalve bij faillissement – een transitievergoeding aan de werknemers verschuldigd. Vooral voor kleine ondernemingen kan dit er financieel behoorlijk inhakken. Een ondernemer die met pensioen wil gaan maar geen bedrijfsopvolging heeft, zal mogelijk niet gemakkelijk de transitievergoeding van meerdere werknemers kunnen betalen. De overheid wil voorkomen dat werkgevers die door pensionering, overlijden of ziekte – zie daarover mijn opmerking hierna – gedwongen zijn hun onderneming te staken, hun privévermogen moeten aanwenden om (een) transitievergoeding(en) te betalen. Met de nieuwe regeling kunnen zij bij het UWV een compensatie aanvragen.

Het onderdeel van de compensatieregeling dat ziet op ‘ziekte of gebreken van de werkgever’ is nog niet in werking getreden. De regeling op dit punt is uitgesteld tot een nog onbekende datum. Dat heeft te maken met de onduidelijkheden die nog bestaan over de precieze invulling van de beoordelingscriteria.

Het besluit is vooral interessant voor kleine werkgevers voor wie de AOW-gerechtigde leeftijd in zicht is. Wanneer bijvoorbeeld wegens de invloed van COVID-19 wordt getwijfeld over bedrijfsbeëindiging, kan deze nieuwe regeling mogelijk een uitkomst bieden.

Bij vragen hierover ben ik graag bereikbaar.