8 februari 2019 – Nieuwe wet arbeidsrecht aangenomen door de Tweede Kamer

In mijn nieuwsitem van 4 november 2018 heb ik de plannen van het kabinet aangestipt om – weer – het ontslagrecht aan te passen.

Op 5 februari jl. is de “Wet arbeidsmarkt in balans” (Wab) aangenomen door de Tweede Kamer. Zie voor de actuele informatie de website van de Rijksoverheid.

De bedoeling van de Wab is onder meer om de verschillen tussen vast werk en flexibele arbeid te ver kleinen, waardoor het voor werkgevers aantrekkelijker moet worden om mensen een vast contract – oftewel: arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd – aan te bieden. Tegelijkertijd moet flexwerk mogelijk blijven “waar het werk dat vraagt”.

Daartoe wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde cumulatiegrond, waardoor ontslag ook mogelijk wordt als sprake is van een optelsom van omstandigheden. Verder ontstaat al vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding.

Tot zover in een notendop de stand van zaken. Voor meer informatie over het wetsvoorstel Wab ben ik graag bereikbaar.