15 juli 2022 – Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2022 (vervolg, 2)

In eerdere nieuwsitems heb ik de belangrijkste wijzigingen per 1 augustus aanstaande al aangestipt.

Met name de werkgeversverplichting om kosteloos scholing aan te bieden heeft waarschijnlijk vergaande gevolgen. Zo komen bijkomende kosten (denk bijvoorbeeld aan reiskosten of examengeld) voor rekening van de werkgever. Verder zal de met scholing gepaard gaande tijd als “arbeidstijd” worden aangemerkt. Zo mogelijk dient scholing plaats te vinden tijdens de reguliere werktijd. Onduidelijk is nog steeds wat precies onder de reikwijdte van verplichte scholing valt. De discussie op dat onderdeel is nog volop gaande, terwijl de datum van 1 augustus nu rap dichterbij komt.

Voor vragen hierover ben ik graag bereikbaar. Het is in ieder geval aan te raden om de bestaande (model) arbeidsovereenkomsten te (laten) controleren.