14 september 2022 – Wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’

Op 5 juli 2022 is het wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’ aangenomen door de Tweede Kamer. Met dit wetsvoorstel zal het voor werknemers eenvoudiger moeten worden om zowel op de werklocatie als vanuit huis te werken. Hoewel het wetsvoorstel – voorafgaande aan de inwerkingtreding – eerst nog door de Eerste Kamer moet worden aangenomen, stip ik het alvast aan.

Een dergelijk verzoek kan momenteel op iedere grond worden afgewezen. Met de beoogde wetswijziging is dat alleen nog mogelijk na een belangenafweging van “alle omstandigheden van het geval”. De bedoeling is dat het belang van de werknemer moet prevaleren boven het belang van de werkgever.

We wachten de ontwikkelingen af.